Vizib


Vizib
Eta yon bagay ki egziste nan reyalite e je kapab wè li. Yon bagay ki nan yon pozisyon pou je kapab wè li. Eta yon bagay je kapab wè san itilize aparèy tankou mikwoskòp.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • divisible — di|vis|i|ble [dıˈvızıbəl] adj [not before noun] able to be divided, for example by a number divisible by ▪ 6 is divisible by 3. divisible into ▪ The nervous system is divisible into three parts …   Dictionary of contemporary English

  • indivisible — in|di|vis|i|ble [ˌındıˈvızıbəl] adj something that is indivisible cannot be separated or divided into parts ≠ ↑divisible >indivisibly adv …   Dictionary of contemporary English

  • invisible — in|vis|i|ble [ınˈvızıbəl] adj 1.) something that is invisible cannot be seen ≠ ↑visible ▪ The house was surrounded by trees and invisible from the road. invisible to ▪ The Stealth bomber is meant to be invisible to radar. ▪ Using a telescope,… …   Dictionary of contemporary English

  • visible — vis|i|ble W3 [ˈvızıbəl] adj [Date: 1300 1400; : Latin; Origin: visibilis, from visus; VISION] 1.) something that is visible can be seen ≠ ↑invisible clearly/highly/barely etc visible ▪ The outline of the mountains was clearly visible. visible to… …   Dictionary of contemporary English

  • Djagwasil — Pati nan yon pye palmis ki kenbe grap la anvan li vini vizib. Lè ayisyen ap kouvri kay avèk tash, yo koupe li an ti moso long pou mare tash yo sou do kay la …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Espri — Lespri. Fòs envizib ki kapab aji sou bagay ki vizib. Bondye. Satan …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kouvri — Mete yon bagay laj sou yon lòt epi bagay laj la anpeshe li rete vizib. Boushe yon tou …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Lespri — Yon fòs envizib ki kapab aji sou bagay ki vizib. Espri. Yon degre entelijans yon moun fèt avèk li e ki bezwen devlope pandan moun nan ap grandi. Lwa. Lespri sen. Lespri sen, Lespri ki pran nesans li nan Bondye. Yonn nan twa pèsonalite Bondye yo:… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Mèg — Eta yon moun, yon bèt anpil zo nan kò li vizib. Shèsh. Yon bagay ki piti, an ti kantite …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Parèt — Soti nan yon eta envizib pou vini nan yon eta vizib. Eta yon bagay, yon moun tout moun ap pale de li san rete nan radyo, nan televizyon; tout kote …   Definisyon 2500 mo Kreyòl